Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Salon İşlemleri


Bakanlığımız Süreli Kullanım Yönergesinin (http://dosim.kulturturizm.gov.tr/sureli-kullanim-yonergesi)
 5. maddesi gereği Kültür Merkezi Salonlarının Kiralamasının yapılabilmesi için kira bedelinin etkinlik tarihinin en az 10 (on) iş günü öncesinde nakden ödenmesi gerektiğinden, aşağıda örneği bulunan dilekçe ve eklerinin 15 (onbeş) iş günü öncesinden, Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

Kurumumuzda yapılacak olan  Salon Tahsis Başvuruları için istenilen belgeler;

1. Islak İmzalı Dilekçe
2. İmza Sirküsü
3. Vergi Levhası
4. Kullanım Sözleşmesi
5. Fatura Talep Formu
6.Banka Dekontları

    Salon tahsis ücreti
Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 41 0001 0017 4503 4831 7055 28 IBAN nolu gelirler hesabına;

   Genel Gider ücreti (salon ücretinin yüzde yirmisi kadar olmak üzere) Karabük Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü TR 18 0001 0004 2500 0010 0059 76 IBAN nolu hesaba "Karabük Kültür Merkezi Salon Kiralama Genel Gider Ücreti" açıklaması yazılarak yatırılması gerekmektedir.


*** Salon ücretleri EFT yapılırken açıklama bölümüne etkinliğin yapıldığı kültür merkezinin adı yazılmalıdr. Örn: Karabük Kültür Merkezi

SALON KULLANIM SÖZLEŞMESİ.docx
FATURA TALEP FORMU.pdf
SALON OTURMA DÜZENİ.doc
DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx
SALON ÜCRETLERİ 2023.pdf