Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SALON İŞLEMLERİ

Bakanlığımız Süreli Kullanım Yönergesinin (http://dosim.kulturturizm.gov.tr/sureli-kullanim-yonergesi) 5. maddesi gereği Kültür Merkezi Salonlarının Kiralamasının yapılabilmesi için kira bedelinin etkinlik tarihinin en az 10 (on) iş günü öncesinde nakden ödenmesi gerektiğinden, aşağıda örneği bulunan dilekçe ve eklerinin 15 (onbeş) iş günü öncesinden, Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

Kurumumuzda yapılacak olan  Salon Tahsis Başvuruları için istenilen belgeler;

1. Islak İmzalı Dilekçe
2. İmza Sirküsü
3. Vergi Levhası
4. Kullanım Sözleşmesi
5. Fatura Talep Formu
6.Banka Dekontları

    
Salon Tahsis Ücreti  Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 41 0001 0017 4503 4831 7055 28 IBAN nolu gelirler hesabına yatırılması gerekmektedir.

   


*** Salon ücretleri EFT yapılırken açıklama bölümüne etkinliğin yapıldığı kültür merkezinin adı yazılmalıdr. Örn: Karabük Kültür Merkezi


FATURA TALEP FORMU.pdf
KÜLTÜR MERKEZİ SALON NUMARALANDIRMA.pdf
DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx
salon fiyat tarife.pdf
SÖZLEŞME.docx