Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Edebiyat

İlimizde yetişen halk şairlerine geçmeden önce İlimizin yetiştirdiği ünlü şahsiyetlerden bazılarını saymak gerekirse;

Kazasker Hüseyin Efendi(Cinci Hoca): Safranbolu’da doğmuştur. Sultan İbrahim’in (1640) tahta geçişinden sonra Anadolu Kazaskeri olmuş, büyük mal ve servet edinmiştir. Ölümünden sonra Hamide Hatun adına iki önemli eser olan Cinci Hanı ve Cinci Hamamını yaptırmıştır.

İzzet Mehmet Paşa: 1743 yılında Safranbolu’da doğmuştur. 19 Ekim 1794 tarihinde sadrazam olmuştur. Osmanlı tarihinde önemle sadrazamlardan biridir. Safranbolu’ya sayısız hizmetleri olmuştur. 1812 yılında Manisa’da ölmüştür.

Seyyid Aziz Bey(Reissüulema) : Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Reissüulema iken Safranbolu’ya gelmiş 1885 yılında vefat etmiştir.

Mehmet Fehmi Efendi: Büyük Türk bilgini 1864 tarihinde Safranbolu’da doğmuştur. İstanbul’da Darülfünun’da müderrislik ve müftülük yapmış, 1943 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Leyla Gencer: 1923 yılında İstanbul’da doğan dünyaca ünlü soprano Safranbolulu bir ailenin kızıdır.

Sadi Yaver Ataman: Halk Müziği uzmanı ve folklorcusudur. 1940 yılında bağımsız olarak Karabük Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Karabük Halkevi Başkanlığı ve çeşitli memuriyetlerden sonra İstanbul Konservatuarı Folklor tatbikatı şefi ve folklor uzmanı olarak görevde bulunmuştur. 1994 yılında vefat etmiştir.

Yelda Kodallı: 1968 yılında Adana’da doğan Kodallı Safranbolulu bir ailenin kızıdır. Piyano ve şan eğitimini 1990 yılında mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuarında yapmıştır.

İlimizin diğer ünlüleri şunlardır: Deli Abdullah Paşa, Abdurahman Şeref Bey, Şeyhülislam Turşuçuzade Hacı Ahmet Muhtar-Efendi, Mehmet Zühtü Efendi, İsmail Necati Efendi, Mehmet Nuri Efendi, Ahmet Rıfat Efendi, Tahir Karauğuz, Mehmet Ziyaeddin Efendi, Mehmet Kamil Efendi, Mehmet Rıfat Efendi, Kaptan-ı Derya Hacı Salih Paşa, Bestekar Niyazi Şengül, Mehmet Rüştü (Raşit) Efendi, İbrahim Hakkı Efendi, Ahmet Hamdi Kavuşturucu Efendi, Hulusi Yazıcıoğlu, Eczacı Mehmet Hidayet Derman, İsmail Ertan, Prof. Dr. M.Emin Ulusoy, Türker İnanoğlu, Kızıltan Ulukavak, Kaya Erdem, Prof. Dr. İbrahim Gümüşsuyu, Doç Dr. Fethi Toker, Cemil İpekçi…

Kuloğlu Süleyman: 17. yy. şairlerindendir. Doğum yeri Safranbolu’dur. lV. Murat’ın ölümü üzerine yazdığı mersiye çok ünlüdür.

Kayıkçı Kul Mustafa: Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çağının önemli olaylarına karşı şiirler, destanlar söylemiştir.

Mustafa Sadık Vicdani: 1869 tarihinde Safranbolu’da doğmuştur. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1939 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri: Vicdaniye(Gönülden Sesler), Berk-i Kaza, Hazreti Muhammed Niçin Evlendi, Tomarı Turu-ı Aliye’dır.

Aşık Mehmet Pekmez: 1887 yılında Yazıköy’de doğdu. Hazırcevaplılığı ve nükteciliği ile ün yapmıştır.. Söylediği şiir ve hicivler kulaktan kulağa bu güne kadar gelmiştir.

İlimizde yaşamış, yaşayan, kitabı yayınlanmış, gazete ve dergilerde şiirleri yayınlanmış diğer şairlerinden bazıları şunlardır:Tahir Akın Karaoğuz, Nail Memik, Kemal Çivici, Behçet Derman, Tahsin Şentürk, Ramazan Özyılmaz, Rasim Özsoy, İbrahim Yıldız, Hüseyin Avni Cinozoğlu, Osman Kiremitçi, İlhan Karaman, Remzi Tüfekçi, Mustafa Yanık, Ahmet Telli, Hüseyin Özmen, Efe Güzelgöz, İsmail Arslan, Kasım Öztürk, İsmet Turhan, Ahmet Varan, Uğurol Barlas, İbrahim Kaytmaz, Aşık İrfan Yılmaz, Belkıs Bora, Bora Beniç, Hayri Köktürk, Halil Nihat Yıldız, Gülderen Canyurt, Döndü Açıkgöz, Enver Malkoç, Fatma Kılıç Günay, Ömer Bayram Eroğlu, Salih Ertuğral, Nursen Özdoğan Kurban, Nimet Özgün Soylu, Bayram Karadağ, Ozan Canyurt, Kamuran Gülen, Anıl Sakallıoğlu, Derya Ekmekçi, Özlem Gür, Özgür Yaşar…