Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanışlar

Türbe Ziyareti: Yenice’de çocuğu olmayan kadınlar, vücut ağrısı çekenler adakta bulunma ve şifa niyetiyle türbelere giderler. Eskipazar’da Ömer Efendi Türbesi olarak bilinen türbeye özellikle sinirsel rahatsızlığı olanlar ile çocuk sahibi olamayanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Yine Eskipazar İlçesinde çekirge istilasına uğrayanlar Şıh Ali Semerkandi’nin kabrinin bulunduğu Çamlıdere’de bir kişiyi yanlarına alarak sığırcık suyuna gelirler. Burada kurban keserler ve beraberinde getirdikleri kişiye kaba su aldırırlar. Alınan suyu çekirgelerin istila ettiği yere asarlar ve çekirgeler inanışa göre oradan kaybolurlar.

Kurşun Dökme: Nazar değdiğine inanılan kişiye kurşun dökülür. Bu işi yapan kişiye bakıcı denir. Kurşun dökülecek kişinin üzerine örtü örtülür. Bakıcı tarafından içinde su olan bir bakır kaba eritilmiş kurşun dökülür. Suya dökülen kurşun alınmadan önce suyun yüzeyi bıçakla kesilir. Su sağ el ile nazar değdiğine inanılan kişinin üzerine serpilir. Bu arada kurşun döken kişi içinden dualar eder. Suyun içindeki kurşunu çıkaran bakıcı kurşun şeklinden nazarın kimden ve nasıl olduğu hakkında yorumlar yapar.

Horoz Kapma Yarışı (Horoz Yarışı):  Yenice İlçesinde iki bayram arasında doğan veya yürümesi geciken çocuklar için kurban bayramlarında horoz kapma yarışı yapılır. Yarış yüksek bir yere yerleştirilen horozun belirli bir mesafeden bir grubun koşarak veya önde götürenin horozu kapmasıyla tamamlanır. Böylece çocuğun daha çabuk yürüyeceğine inanılır.

Kurt Ağzı Bağlama: Eskipazar İlçesinde Kurt Ağzı bağlamak için çeşitli dualar yapılır. Bakıcı tarafından veya büküklerden biri tarafından bir ip, dualarla fil suresi “tayran” kelimesi söylenmeden okunur. Her okunuşta ipliğe düğüm atılır. Bu düğüm sayısı en az yedi en çok ondokuz defa yapılır. Sonunda düğümlenen ip hayvanların bulunduğu bir yere asılır. Bu sayede hayvanların kurt tarafından öldürülmeyeceğine inanılır.

Diğer İnanışlar:

Köpek uluduğunda ölü çıkacağına

Yere düşüpte kırılmayan bardağın uğursuzluk getireceğine

İki gelin konvoyunun karşılaşması halinde birinin çocuğunun olmayacağına

Kül üzerine basıldığında cin çarpacağına

Birbirinin elinden bıçak veya makas alan kişilerin arasının açılacağına

Bir ailenin çocuğu olmazsa veya doğan çocuğu sürekli vefat ediyorsa şöyle bir niyet ederek: “Eğer çocuğum olursa bu çocuğumu (Falanca) türbeye sattım. Adına da satılmış koydum der.

Baykuşun evlerin bacasına konup ötmesi uğursuzluk sayılır.

Ayva meyvesinin ve meşe pelidinin fazla olması halinde kışın uzun süreceğine inanılır.