Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şiirler (destanlar, türküler, maniler, tekerlemeler, ninniler, ağıtlar vb.)

Maniler:
Ak koyun milemesin                                       
Mor menekşe yimesin                                     
Sevdüğünü alamasın                                         
Ben evlendim demesin                                     

Ak koyun miler gelür                                                                                           
Dağları döner gelür                                         
Yalunuz yatan yiğidin                                      
Aklına neler gelir 

*****
Bostanlarda fasulye                                                                                 
Anam gitti gezmeye                                                                                
Ben anamdan örendim                                                                             
İnce boncuk çizmeye

Koyunum var karaman                                                                              
Kaybolursa aramam                                                                                 
Ben bir reçber kızıyım                                                                                
Şehirliye varamam         

***** 

Bu dünyaya gelen gider
Giden gelmez hep temeldir
Niçin sözünü tutmam
Sözüm sana tesellidir.

Kıyamette nişan olsun
Ecel derdine derman olsun
Ne yapsın lokması azık
Zebaniler atar ateşe
Demezler sana hiç yazık

Türküler :

Gelin Alma Türküsü :
Şu doruktan şu doruğa aşurabilsek
Anasını babasını şaşurabilsek
Çiğdem toplamaya bayıra gelin
Seğmen seyretmeye çayıra gelin

Yazı yastık altı minder oğlan anası
Bağrı daşlı gözü yaşlı kızın anası
Şu doruktan şu doruğa aştuk da geldik
Çifte davul çifte köçekle koştuk da geldik

Şu doruktan şu doruğa aşurabilsek
Anasını babasını şaşurabilsek
Bağrı daşlı gözü yaşlı kızın anası

Dürüyem:
Dürüyemin güğümleri kalaylı ah kalaylı
Fistan giymiş etekleri alaylı alaylı amman aman

Dürüyemi aldatması kolaylı amman aman
Ah aman Allah buna can mı dayanır dayanır amman aman

Giyme dedim giydin sen bu allari ah allari
Başıma getirdin türlü halleri hallari amman aman

Düşman ettin bana bütün elleri ah elleri
Ah alurun dedin de aldattın beni aldattın beni amman
On telli saz ile oynattın beni oynattın beni aman

Ninniler:
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı 

Nennilerle beledim
Al bağırdak doladım
Seni haktan diledim
Nenni yavrum nenni

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Bostanı yemez otunu yer
Benim oğlum lokum yer

Uyusun da büyüsün nenni
Büyüsün de yürüsün nenni
Benim oğlum adam olsun
Nenni yavrum nenni

Hu Allahın yoğurdu
Oğlumukimler doğurdu
Oğlumu doğuran ana
Balınan mı yoğurdu.