Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kaleler

Safranbolu Kalesi: Bugün sur ve duvarları tamamen yıkılmıştır. Kalenin yeri 1976 yılında yanan Hükümet Konağı ve Saat Kulesinin olduğu yerdir. Bizans döneminde yapıldığı ve o dönemde Dadybra Kalesi olarak anıldığı bilinmektedir.

Asar Kalesi: Eflani Seferler Köyündedir. Doğal bir tepe üzerine kurulmuş olup, etrafında harçsız moloz taştan yapılmış sur enkazı bulunmaktadır. Savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilmektedir.

Asar Kalesi (Eskipazar): Semail Köyü yakınındadır. Kale kalıntıları günümüze ulaşmamıştır.